In Leiden werkt een C-Team aan dit doel 9.
Vragen? Mail ons via info@leiden4globalgoals.nl.


Doel 9  INNOVATIE
  Investeringen in infrastructuur – zoals: transport en openbaar vervoer, irrigatie, energie, informatie- en communicatietechnologie – leiden tot groei van productiviteit en inkomen, en verbeteringen in gezondheidszorg en onderwijs.

Technologische vooruitgang kan duurzame oplossingen bieden voor economische uitdagingen en milieuproblemen: het creëert nieuwe nieuw banen zorgt voor betere energievoorzieningen.

Ruim de helft van de wereldbevolking woont nu in steden. Openbaar vervoer, massatransport en hernieuwbare energiebronnen worden voor hen steeds belangrijker, net als de ontwikkeling van nieuwe industrie en ICT-oplossingen.

Op dit moment is de basisinfrastructuur in ontwikkelingslanden ver ondermaats. Ruim 2,5 miljard mensen hebben geen toegang tot elektriciteit, 2,5 miljard niet tot sanitaire basisvoorzieningen.

Meer dan 4 miljard mensen hebben geen toegang tot internet. Deze digitale kloof moet gedicht worden om toegang tot informatie en kennis te garanderen en zo innovatie en ondernemerschap te bevorderen.

Zie verder: VN-infocentrum voor de officiële tekst van doel 9.