In Leiden werkt een C-Team aan dit doel 8.
Vragen? Mail ons via info@leiden4globalgoals.nl.


Doel 8  EERLIJKE WERK & ECONOMISCHE GROEI  
Tot de ambities van doel 8 behoren afschaffing van dwangarbeid, uitbanning van slavernij en mensenhandel, een verbod op het werven en inzetten van kindsoldaten en het beëindigen van alle vormen van kinderarbeid tegen 2025. Van alle werknemers in de wereld werkt 60 % zonder contract en daarmee zonder rechtsbescherming.

Tegen 2030 moeten met name ook jongeren en mensen met een handicap kans hebben op eerlijk betaald werk. Mannen en vrouwen moeten gelijk beloond worden bij gelijkwaardig werk.

Zie verder: VN-infocentrum voor de officiële tekst van doel 8.