In Leiden werkt een E-Team aan doel 7 en doel 13. 
Vragen? Mail ons via info@leiden4globalgoals.nl.


Doel 7  BETAALBARE & DUURZAME ENERGIE
  Eén op vijf mensen in de wereld heeft geen toegang tot moderne energiebronnen als elektriciteit en/of aardgas. Drie miljard mensen zijn voor koken en verwarming nog steeds afhankelijk van hout, steenkool, houtskool of dierlijk afval.

Verbranding van fossiele energiebronnen draagt het meeste bij aan klimaatverandering, aangezien het verantwoordelijk is voor ongeveer 60 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Beperking van CO₂-uitstoot bij energieverbruik is een van de hoofddoelen om klimaatverandering op lange termijn onder controle te krijgen.

Zie ook: VN-infocentrum voor de officiële tekst van doel 7.