7. BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE - Een op de vijf mensen op aarde heeft op dit moment nog geen toegang tot energiebronnen zoals stroom, olie en gas.

Tegelijk vormt de huidige energievoorziening ook een van de grootste problemen van onze tijd. Het klimaat verandert erdoor, met steeds vaker extreme perioden van hitte en droogte, danwel overstromingen. Ten minste 60 procent van de uitstoot van broeikasgassen wordt veroorzaakt door ons energiegebruik. Bovendien raken de huidige (fossiele) energiebronnen ook een keer op.

 

In 2030 moet iedereen toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energiebronnen. Deze kunnen we winnen uit natuurlijke bronnen als water, wind en zon. Het vergt nog heel veel onderzoek, ook naar nieuwe technieken, en investeringen om alle energie duurzaam op te wekken. Vooral ook in ontwikkelingslanden zal hard gewerkt moeten worden aan nieuwe energievoorzieningen.

Wij werken samen

Logo Energie voor energie

Anja Möltgen

Zet zich in voor de energietransitie in Leiden-Noord

Mijn actie:  „Ik werk mee aan ’Energie voor Energie’, een project voor en met bewoners in Leiden-Noord.”

Mijn oproep: „Wij zoeken: hulp bij het vertalen en/of vormgeving van informatie voor anderstaligen en laaggeletterden. En we zoeken een ’zonnedak’ in onze buurt!”

„Behalve een technologische opgave is de energietransitie ook een grote sociale uitdaging. Iedereen moet zich bewust worden van de gevolgen en kansen hiervan. Het vergt investeringen en aanpassing van ons gedrag.

 

Dit is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Leiden-Noord is de afgelopen jaren steeds meer een wijk met verschillende gezichten geworden. Aan de westkant vind je welvarende nieuwbouwbuurten, terwijl in de noordelijke buurten Hoven en Prinsessenbuurt minder voorspoed heerst. Financiële en andere zorgen (en hiermee samenhangend een ’laag doenvermogen’), moeizame beheersing van de Nederlandse taal en laaggeletterdheid vormen hier drempels op juist dit sociale vlak. Een tweedeling in de buurt, met ook ’energiearmoede’, dreigt hierdoor steeds groter te worden.

 

Het project ’Energie voor Energie’ wil – via een kleinschalige, wijkgerichte aanpak – deze tweedeling bestrijden, door kansen te ontwikkelen voor bewoners om zich zelf aan te sluiten bij de energietransitie. Wij willen ze bij elkaar brengen, bij de buurt betrekken en laten ervaren wat ze zelf kunnen doen. Voorop staat dat mensen zelf de regie nemen, onder het motto: “Wie zich inzet, energie steekt in de buurt, krijgt energie terug, voor zichzelf en de buurt!”

Wie: ’Energie voor Energie’, project van Stichting de Leidse Uitdaging, bekend van het Theehuis Noord en de Buurtcamping, ondersteund door GaGoed en LSA-bewoners.

Waar: Prinsessenbuurt en de Hoven – Leiden-Noord

Waarom: Aansluiting bij de energietransitie is voor veel huishoudens op dit moment een (te) grote uitdaging. Daardoor dreigt er een duurzaamheidskloof.

Wat:  Wij dromen van het collectief opwekken van zonne-energie op een geschikt dak dichtbij de Tuin van Noord. Deelnemers kunnen aandelen verwerven door het uitvoeren van vrijwilligerswerk in collectieve voorzieningen in Leiden-Noord, onder het motto ‘Energie voor Energie’. Op dezelfde manier willen we kleine energiebesparende maatregelen bereikbaar maken. Maar eerst doen wij meer onderzoek naar wat er leeft in de wijk. Van daaruit willen wij verbindingen leggen en bouwen aan draagvlak. Bijvoorbeeld via huiskamergesprekken en de inzet van ‘energiecoaches’, die binnen het project worden opgeleid. Of de ontwikkeling van een passend jeugdprogramma tijdens de jaarlijkse Buurtcamping in de ‘achtertuin’ van de buurt.

Nu: Wij ontwikkelen gesprekskaarten over de energietransitie: wat betekent het voor bewoners en wat kunnen zij zelf doen? De bedoeling is dat bewoners via de kaarten zelf de regie over het gesprek hebben en geactiveerd worden.

Uitdaging: Laaggeletterdheid en moeite met de Nederlandse taal bemoeilijken de kennisoverdracht.

Wij zoeken: Hulp (liefst uit Prinsessenbuurt of de Hoven) bij het vertalen en/of vormgeving van informatie voor anderstaligen en laaggeletterden. En we zoeken een ’zonnedak’ in onze buurt, natuurlijk!”

image

Maarten Stoffers

Helpt de energietransitie op gang te brengen

Mijn actie: „Ik ben wijkambassadeur. Ik ondersteun bewoners van Professoren- en Burgemeesterswijk / Roodenburgerdistrict om hun woning te verduurzamen.”

Mijn oproep:
 „Hoor je van Leidenaren dat ze hulp kunnen gebruiken bij het verduurzamen van hun woning? Stuur ze door naar de website www.GaGoed.nl  of naar mij.”

“Wat betreft de Global Goals 7 (Duurzame energie) en 11 (Duurzame steden) is er nog veel nodig, maar ook veel mogelijk! We kunnen onder andere onze woningen beter isoleren, zonnepanelen plaatsen en tientallen andere maatregelen treffen.

 

Voor wie niet waar te beginnen (of hoe verder te gaan) heeft in Leiden elke wijk een eigen wijkambassadeur, die een schakel vormt tussen de bewoners en de gemeente. Ik ben samen met Wilma van Griethuizen de wijkambassadeur voor het Roodenburgdistrict, waar ook de ProfBurgwijk onder valt. We wijzen bewoners de weg naar relevante stappenplannen, websites, subsidieregelingen, andere initiatieven, rekentools, concrete leveranciers en andere informatie. Zo nodig komen we de woning bekijken om een globaal advies te geven.

 

Er is ook een Werkgroep Duurzame Profburgwijk, waar Wilma en ik allebei lid van zijn. Daar ben je ook welkom als je de handen uit de mouwen wilt steken, of mee wilt denken over één van onze thema’s (zoals: duurzame woning, groen in de wijk, ouderen, jongeren, techniek).

 

Er zijn in meerdere straten in de wijk inmiddels straat-contactpersonen: zij kunnen vragen van hun buren doorgeven aan ons als wijkambassadeur of werkgroep, en geven andersom informatie van ons door aan hun buren/straatgenoten.

 

Wil je ook wel iets doen aan je woning of in je straat en heb je behoefte om te overleggen? Neem contact met me op, en ik kijk wat ik voor je kan doen.”

Meer weten?


Zie

of mail me via info@maartenstoffers.nl

imageanton3

Anton de Gruyl

Architect, wijkambassadeur GaGoed binnenstad-zuid en programmamaker Groene Idee Café

Mijn actie:

Met het Groene Idee Café, podium voor duurzame initiatieven, ben ik actief om partners samen te brengen binnen alle 17 doelen

 

Ik help alle inwoners van Leiden en die van historische woningen in het bijzonder, om hun woningen en leefomgeving te verduurzamen

Mijn oproep:

Mensen/partners kunnen zich bij mij melden om voor 1 of meerdere van de 17 SDG een Groene Idee Café avond mede te organiseren. Wij stellen ons netwerk en podium beschikbaar.

 

Mensen die hun historisch erfgoed willen verduurzamen kunnen zich bij mij melden

profiel

Voor en achternaam

Xxxxx

Mijn actie: „Xxxxxxxx.”
Mijn oproep: „Xxxxxxxx.”

„Xxxxx xxxx xxxx.

profiel

Voor en achternaam

Xxxxx

Mijn actie: „Xxxxxxxx.”
Mijn oproep: „Xxxxxxxx.”

„Xxxxx xxxx xxxx.

profiel

Voor en achternaam

Xxxxx

Mijn actie: „Xxxxxxxx.”
Mijn oproep: „Xxxxxxxx.”

„Xxxxx xxxx xxxx.