In Leiden werkt met name een W-Team aan dit doel 6, in samenhang met doel 14.
Vragen? Mail ons via info@leiden4globalgoals.nl.


Doel 6 SCHOON DRINKWATER
Toegang tot schoon drinkwater en veilig sanitair liggen aan de basis van duurzame ontwikkeling. Voldoende voorraden drinkbaar water kunnen op verschillende manieren een bijdrage leveren aan armoedebestrijding, economische groei en milieubescherming. Van voedsel- en energiezekerheid tot de gezondheid van de mens: water draagt bij aan de bevordering van sociale welvaart en stabiele economische groei.

Sinds 1990 hebben bijna 2 miljard méér mensen toegang gekregen tot sanitaire voorzieningen. Circa 2,3 miljard méér mensen kregen toegang tot een netwerk voor waterleiding. Toch zijn er, ook vandaag nog, grote verschillen tussen landelijke en stedelijke gebieden, als het gaat om de toegang tot veilig drinkwater en sanitair.

Sinds 2010 hebben ruim 40 landen te maken gekregen met watertekorten. In 10 van deze landen is de voorraad zoet water binnenkort uitgeput. Ze zullen dus moeten overschakelen op andere, zeer kostbare waterbronnen. Als daarnaast droogte en verwoestijning blijven toenemen, zal de situatie alleen maar erger worden. Tegen 2050 zou 1 op de 4 mensen op aarde getroffen kunnen worden door een blijvend tekort aan water.

In Europa hebben meer dan 100 miljoen mensen (16% van de Europese bevolking) slechts gebrekkig toegang tot water, of zij wonen in een huis dat niet is aangesloten op een water- en/of rioleringnet.

Zie verder: VN-infocentrum voor de officiële tekst van doel 6.