6. SCHOON WATER EN SANITAIR - Toegang tot schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen zijn een cruciale voorwaarde om gezondheid en veilig te kunnen leven.

Er is genoeg schoon drinkwater voor iedereen op de wereld, maar door economische ongelijkheid en slechte infrastructuur sterven jaarlijks nog miljoenen mensen aan ziekten die veroorzaakt worden door vervuild drinkwater en slechte hygiëne.

Sinds 1990 is het aantal mensen dat toegang heeft tot schoon water en sanitair met ruim 2,5 miljard gestegen. Maar 1,8 miljard mensen halen hun drinkwater nog steeds uit vervuilde bronnen. Bijna 2,5 miljard mensen in de wereld kunnen geen gebruik maken van schone toiletten en sanitair om zich te wassen.

 

Om de kwaliteit van water te verbeteren, moet de vervuiling vóór 2030 stoppen en afvalwater moet gezuiverd worden. Alle landen moeten beschikken over goed werkende systeem voor waterbeheer.

Wij werken samen

Logo Limes Bubble Barrier

Claar-els van Delft

Who you gonna call? Coast Busters!

Stichting Coast Busters richt zich op regionale aanpak van de uitdagingen rond zwerfplastics in onze leefomgeving. Direct bij productie en transport van plastics vinden er al ongewenste emissies plaats van plastic pellets, met als gevolg wijdverbreide vervuiling, milieuschade en sterfte onder vogels en andere dieren. In één kilogram zand van de Nederlandse stranden zitten niet zelden 500 microscopische fragmenten plastic. Deze zijn voorgekomen uit een scala aan grotere plastic voorwerpen. Onze leuze ‘Voor plasticvrije stranden’ vindt dan ook zijn oorsprong in het meest aangetroffen type afval langs onze kust. Doel van onze initiatieven is het stoppen van de stroom van plastic naar zee en richting onze stranden.

We zijn met onze vrijwilligers wekelijks actief op de stranden van Katwijk of op de straten en waterwegen binnen regio Rijnland. Speerpunt is de realisatie van de Limes Bubbel Barrier in de Oude Rijn bij Katwijk, dat wij als burgerinitiatief trekken. Dit is een luchtbellenscherm met de techniek van The Great Bubble Barrier, dat zwerfafval vanuit de volledige waterkolom, afkomstig van het gehele stroomgebied van Holland Rijnland, afvangt vóórdat het de zee in verdwijnt. Een ambitieus en kostbaar project, maar door ons samenwerkingsverband met tien omliggende gemeentes, het waterschap Rijnland en hoofsponsor Rivella zijn we serieus op weg.

 

Het Limes Bubble Barrier project bestaat uit drie fasen. Fase één is inmiddels gestart en doet onder meer onderzoek naar de technische haalbaarheid, waarbij naast stroomsnelheid, bodemprofiel, werking van het gemaal, energiekosten en dergelijke, ook naar ecologische impact zoals vismigratie wordt gekeken. Fase twee is de realisatiefase, gepland voor 2021. Fase drie is de exploitatie, waarbij we behalve het afvangen van het afval veel aandacht willen geven aan educatie, voorlichting en monitoring.

 

Met het bellenscherm als zichtbare bezienswaardigheid trekken we graag met andere initiatieven uit de regio op om bewustwording voor het plastic afvalprobleem onder scholieren, toeristen,  buitenlandse delegaties, bedrijven en andere belangstellenden te vergroten. Zo kunnen we iedereen handvatten meegeven om het plastic zwerfafval een halt toe te roepen. Een informatie- en educatiecentrum ter plekke van de Limes Bubble Barrier zou hier goed inpassen!

Plastic Spotter

Werken aan plasticvrije grachten

Onze actie: Met de app CrowdWater kan iedereen delen waar plastic in de grachten drijft. Zo leren we meer over de verspreiding van het plastic. Ook vissen we afval uit de grachten vanuit kano’s met vrijwilligers en onderzoeken we dit afval.

Onze oproep: Spot je ook mee? Download de app via www.plasticspotter.nl en deel je waarnemingen. Samen maken we de grachten plasticvrij!

De plasticsoep die onze oceanen teistert begint op het land: een constante stroom van plastic afval komt via rivieren in zee terecht. De Rijn vormt hierop geen uitzondering.

 

Plastic Spotter vraagt aandacht voor plastic in de Leidse grachten en ontplooit initiatieven om het probleem bij de bron aan te pakken: schone straten, schoon water, geen Leids plastic richting de Noordzee. Kapotte vuilniszakken naast de container, menukaarten van de terrassen, confetti en bekertjes van feestjes bij de gracht, de plastic tasjes van de markt, het zijn maar een paar voorbeelden van ingrediënten voor de plasticsoep die we veelvuldig in de grachten aantreffen.

 

Met de hulp van meer dan honderd vrijwilligers gaan we elke week met een team de gracht op. Vanuit kano’s halen drijfvuilvissers zakken vol rommel uit het water. Maar daar blijft het niet bij, want we willen ook de bron aanpakken. Daarom verzamelen we ook data! Zowel vanaf de kant als vanuit de kano. Hoeveel plastic stroomt er eigenlijk door de grachten? Om de hotspots in kaart te brengen kan iedereen vanaf de kant data verzamelen via een app. Het afval dat we vanuit de kano opvissen wordt onderzocht om de bron te achterhalen. Zo brengen we in kaart wat voor afval er in onze grachten drijft. Wil je ook plastic spotter worden en vanaf de kant en vanuit de kano meedoen? Kijk dan even op onze website. 

 

Met de data willen we horeca, gemeente en het publiek van informatie voorzien. Zo kan bedrijfsvoering, beleid en gedrag leiden tot een nieuwe werkelijkheid waarbij ieder ronddobberend plastic flesje een zeldzame bezienswaardigheid wordt. Plastic hoort niet thuis in een natuurgebied en dat is precies wat het Leidse water is. Het wemelt er immers van het leven in en om het water.

 

Vind ons ook op:

Instagram: www.instagram.com/plasticspotter 

Twitter: www.twitter.com/plastic_spotter 

profiel

Voor en achternaam

Xxxxx

Mijn actie: „Xxxxxxxx.”
Mijn oproep: „Xxxxxxxx.”

„Xxxxx xxxx xxxx.