5. GENDERGELIJKHEID - In de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens staat dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben.

Maar in de praktijk zijn vrouwen en meisjes vaak nog achtergesteld bij mannen en jongens. In 2030 moeten vrouwen en mannen in gelijke mate toegang hebben tot onderwijs, gezondheidszorg en werk. Ditzelfde geldt voor de mogelijkheid deel te aan politieke en economische besluitvorming.

 

De positie van meisjes en vrouwen is op diverse terreinen verbeterd in de afgelopen decennia. Wereldwijd komen er steeds meer vrouwelijke politici bij. Toch vormen mannelijke politici nog steeds de overgrote meerderheid. In Noord-Afrika is minder dan een op de vijf betaalde banen, buiten de agrarische sector, voor vrouwen.

 

Er moet een einde komen aan geweld tegen vrouwen en meisjes, zoals mensenhandel, seksuele uitbuiting, kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis.

Wij werken samen

Deze pagina wordt gevuld met visitekaarten van GlobalGoals-enthousiastelingen die zich inzetten voor doel 5: Gendergelijkheid.

Wilt u een vermelding op deze pagina? Neem contact met ons op! 

Naam visitekaart

Omschrijving persoon
profiel

Naam visitekaart

Omschrijving persoon
profiel

Naam visitekaart

Omschrijving persoon
profiel