In Leiden werkt met name een I-team aan dit doel 5.
Vragen? Mail ons ia info@leiden4globalgoals.nl.

 

Doel 5  GENDERGELIJKHEID  In de grondwet van 143 van de bijna 200 landen in de wereld staat dat mannen en vrouwen gelijk zijn en gelijk behandeld moeten worden. Maar in de praktijk worden vrouwen op vele terreinen achtergesteld ten opzichte van mannen.

Ook het uitbannen van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes is onderdeel van doel 5. Gemiddeld krijgt 1 op de 3 vrouwen in de wereld te maken met fysiek en/of seksueel geweld. Tientallen miljoenen vrouwen zijn nog steeds het slachtoffer van vrouwenbesnijdenis. De totale cijfers van geweld tegen vrouwen zijn zo hoog dat de organisatie UN Women spreekt van een ‘pandemie van geweld die het dagelijks leven alle landen aantast’.

Zie ook: VN-infocentrum voor de officiële tekst van doel 5.