4 ONDERWIJS. Op het gebied van onderwijs is er in de wereld sinds het jaar 2000 veel verbeterd, vooral voor vrouwen en meisjes.

Op dit moment gaat 90 procent van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de basisschool. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat, is ten opzichte van 2000 bijna gehalveerd: van 100 miljoen in 2000 naar 57 miljoen in 2015. Maar er valt nog veel winst te behalen. Vijftig procent van de kinderen tot twaalf jaar die niet naar school gaan, wonen in conflictgebieden. Wereldwijd hebben ruim 100 miljoen jongeren nu niet geleerd te lezen of te schrijven.

De vooruitgang in het basisonderwijs is de afgelopen twee decennia sneller gegaan dan in het voortgezet onderwijs, beroepsopleidingen en hoger onderwijs. In 2030 moeten alle meisjes en jongens in de wereld de basisschool én middelbare school kunnen afmaken. Iedereen moet toegang kunnen krijgen tot betaalbaar (technisch) beroeps- en hoger onderwijs.

Ook de kwaliteit van onderwijs moet verbeterd. Scholieren en studenten moeten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarnaast moeten scholen een cultuur van vrede, geweldloosheid, diversiteit en mondiaal burgerschap stimuleren. Hiervoor zijn méér en goed opgeleide docenten nodig.

Wij werken samen

Portretfoto Lineke van Tricht

Lineke van Tricht

Maakt zich er sterk voor dat de Global Goals een plek krijgen in het Leidse onderwijs

Mijn actie: „Ik ben actief betrokken bij de ontwikkeling van een ‘leerlijn’ op alle niveaus van het Leidse onderwijs, zodat kinderen en jongeren een bijdrage kunnen gaan leveren aan het bereiken van de Global Goals, tussen nu en het jaar 2030.”


Mijn oproep: „Ben je actief in het Leidse onderwijs en wil je hieraan meewerken? Sluit je aan bij onze groep – welkom!”

„Ik ben Lineke van Tricht, projectleider van De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling en eigenaar van Bureau Talent, experts in de ontwikkeling van cognitief talent (10-18 jaar). Samen met Annick Dezitter, de rector van scholengemeenschap Da Vinci Kagerstraat, maak ik mij sterk voor de Global Goals in het Leidse onderwijs. Onder het motto ’Verbeter de wereld, begin bij… jezelf, in Leiden, bij je leerlingen’ willen we een mooie leerlijn ontwikkelen, die ervoor zorgt dat alle kinderen en jongeren in Leiden en omstreken in aanraking komen met de Global Goals. We streven ernaar dat leerlingen het vanzelfsprekend gaan vinden om bij te dragen aan het bereiken van de doelen tusssen nu en het jaar 2030.

 

Ik kom uit het voortgezet onderwijs. Ik heb gewerkt als leraar en later als schoolleider. Twaalf jaar geleden heb ik Bureau Talent opgezet, gericht op cognitief talent in het voortgezet onderwijs. We doen alles rondom deze doelgroep: begeleiden van leerlingen, leveren van verrijkingsmateriaal, trainen van docenten, adviseren en leiden van projecten. Met een vast team en een netwerk van freelancers hebben we een groot bereik: in Leiden, Nederland en Europa.”

Portretfoto Piet-Hein van der Ploeg

Piet-Hein van der Ploeg

Werkt aan de Hogeschool Leiden samen met collega’s in een Leergemeenschap SDG’s

Mijn actie: „Wij werken aan integratie van de Global Goals in ons onderwijs en onderzoek, we verduurzamen onze bedrijfsvoering en we werken samen met andere instellingen om doelen te bereiken.”

 

Mijn oproep: Heb je ‘wereld-‘ kwesties waaraan onze studenten  kunnen werken in hun onderwijs (minoren, stageplekken, afstudeer-onderzoeken)? Mail mij!”

„Als hogescholen zijn wij ervoor verantwoordelijk dat onze studenten competenties ontwikkelen die nodig zijn om een duurzame economie en samenleving tot stand te brengen. Wij staan midden in de maatschappij, met een belangrijke vormende en bindende taak. Onze studenten zijn de professionals van de toekomst. Voor de noodzakelijke veranderingen van morgen moeten wij hun vandaag de vereiste kennis en vaardigheden aanreiken. We willen die niet alleen meegeven aan onze studenten, we willen ook zelf het goede voorbeeld geven.

 

Als beleidsadviseur op Hogeschool Leiden span ik me in om dit voor elkaar te krijgen. Samen met collega’s, ons College van Bestuur en actieve studenten werken we aan de integratie van de Global Goals in ons onderwijs en onderzoek, we verduurzamen we onze bedrijfsvoering en werken we samen met andere onderwijsinstellingen om deze doelen te bereiken.

 

Ook werken we aan het versterken van onderwijs in ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld door samen te werken met scholen voor verpleeg- en verloskunde in Noord-Ghana, om zodoende daar de moeder- en kindsterfte terug te dringen.”

Portretfoto Mark Gritter

Mark Gritter

Docent aardrijkskunde aan het Leonardo College, vernieuwt het onderwijs

Mijn actie: „Mijn school vernieuwt het onderwijs. Wij gaan méér werken vanuit onze directe leefomgeving, om concreet te maken hoe ook hier hard wordt gewerkt aan de Global Goals, zoals duurzame energie en schoon drinkwater.”


Mijn oproep: „Wil je ons helpen om ons onderwijs te verbinden met jouw werk, in jouw bedrijf of organisatie? Mail mij! ?” 

„Mijn school, het Leonardo College (mavo, havo, vwo) betrekt na de zomer van 2021 een nieuw schoolgebouw. Het onderwijs zal hierin mee veranderen.

 

Naast de traditionele lessen in de verschillende schoolvakken zal er in ons onderwijs meer aandacht zijn voor ‘leeractiviteiten’, waarbij letterlijk en figuurlijk meer ruimte ontstaat voor andere manieren van lessen volgen, met meer keuzemogelijkheden voor leerlingen en docenten.

 

Als het bijvoorbeeld gaat over vluchtelingen, of over duurzame energie, of schoon en veilig water, dan gaan we – naast de lessen met de theoretische kennis – ook kijken hoe dit in de regio Leiden in de praktijk is georganiseerd. Dan gaan we hierover ook met deskundige betrokkenen op locatie in gesprek. Zo komt kennis tot leven, dankzij de samenwerking met de gemeente, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers in onze eigen leefomgeving.

 

In de samenwerking met Leiden4GlobalGoals liggen hier volop kansen, voor leerlingen en docenten, nu en ook voor de langere termijn.”

admin-ajax

Kelvin Froger

Heeft, een kwartetspel over de Global Goals ontwikkeld

Mijn actie: „Samen met vier mede-studenten aan de Hogeschool Leiden heb ik een kwartetspel ontwikkeld, Chat’s Adventure. Door dit spel te spelen, leer je wat de Global Goals zijn.”

 

Mijn oproep: „Kun jij ons helpen om zo veel mogelijk spelers te vinden voor ons spel? Mail ons dan! ?”

„Mijn naam is Kelvin, ik ben 19 jaar en ik studeer commerciële economie aan de Hogeschool Leiden, samen met mede-groepsleden Julia de Groot, Rosa Paans, Sebas Mooij en Nesrine El Margi. Voor een studieproject moesten wij een product ontwikkelen. Wij haakten in op een trend: de Global Goals.

 

Wij hoorden pas na de zomervakantie van 2019 wat deze Global Goals precies zijn. We vonden het wel gek dat we daar toen pas achter kwamen. Dit heeft ons aan het denken gezet.

 

Wij willen kinderen leren over de Global Goals, om impact op deze nieuwe generatie te maken. Zo kunnen zij de kennis meenemen in hun verdere leven.

 

Hieruit is het spel Chat’s Adventure voortgekomen. De hoofdpersoon, karakter Chat, is de held van de duurzaamheid en leert kinderen spelenderwijs over Global Goals. Ook is Chat te zien in educatieve uitlegfilmpje op ons YouTubekanaal.

 

Wij zijn enorm enthousiast omdat Chat’s Adventure veel meer is dan een schoolproject. Op 17 februari 2020, bij het Global Goals Café, hebben wij ons eerste exemplaar mogen uitreiken aan de wethouder van Onderwijs, Paul Dirkse. Dat vonden we een mooi moment!”

image

NDE

Natuur- en duurzaamheidseducatie

Onze actie: Wij zorgen ervoor dat leerlingen in Leiden kennismaken met duurzaamheid en natuur. Dat doen we door betere samenwerking mogelijk te maken. Verder geven we advies, en koppelen scholen en leerkrachten aan onze stadspartners. Bijvoorbeeld musea, de schooltuinen, maar ook stichtingen.

 

Onze oproep: Wil of doe jij ‘iets met duurzaam onderwijs’? En wil je meer? Meer samenwerking, meer doen, meer ideeën, of zicht op hoe jij je actie of idee kan versterken? Laat het dan weten via nde@leiden.nl !

Team NDE van de Gemeente Leiden is het team dat gaat over Natuur- en duurzaamheidseduca-tie. Het team bestaat uit drie mensen: Marian Kathmann, Nanda van Beest en Annika van Veen. Samen met de partners maken zij kinderen, van jong tot oud, maar ook alle andere bewoners van Leiden, bewust hoe belangrijk en leuk het is om groener en duurzamer te leven.

profiel

Voor en achternaam

Xxxxx

Mijn actie: „Xxxxxxxx.”
Mijn oproep: „Xxxxxxxx.”

„Xxxxx xxxx xxxx.

profiel

Voor en achternaam

Xxxxx

Mijn actie: „Xxxxxxxx.”
Mijn oproep: „Xxxxxxxx.”

„Xxxxx xxxx xxxx.