In Leiden werkt met name een O-team aan dit doel 4.
Vragen? Mail ons via info@leiden4globalgoals.nl.

Doel 4 GOED ONDERWIJS  Recht op onderwijs ligt aan de basis van alle ontwikkelingsdoelen. In de jaren 2000/2015 is er vooruitgang geboekt. Zo steeg het percentage kinderen dat naar de basisschool gaat in ontwikkelingslanden van 83% naar ruim 90%. Maar de kwaliteit van dit onderwijs laat her en der nog veel te wensen over.

Wereldwijd zijn circa 800 miljoen mensen niet in staat tot lezen en schrijven, van wie tweederde vrouw is. De percentages zijn het hoogst in Zuidelijk Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara (40 à 45 % analfabetisme).

In Nederland is niet zo zeer analfabetisme, als wel ’laaggeletterdheid’ een groot maatschappelijk probleem. Circa 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Voor zover zij nieuws en actualiteiten volgen, gebeurt niet kijkend en luisterend en niet lezend. Brieven en andere berichten van officiële instanties zijn voor hen te moeilijk.

Zie ook: VN-infocentrum voor de officiële tekst van doel 4.