4 ONDERWIJS. Op het gebied van onderwijs is er in de wereld sinds het jaar 2000 veel verbeterd, vooral voor vrouwen en meisjes.

Op dit moment gaat 90 procent van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de basisschool. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat, is ten opzichte van 2000 bijna gehalveerd: van 100 miljoen in 2000 naar 57 miljoen in 2015. Maar er valt nog veel winst te behalen. Vijftig procent van de kinderen tot twaalf jaar die niet naar school gaan, wonen in conflictgebieden. Wereldwijd hebben ruim 100 miljoen jongeren nu niet geleerd te lezen of te schrijven.

De vooruitgang in het basisonderwijs is de afgelopen twee decennia sneller gegaan dan in het voortgezet onderwijs, beroepsopleidingen en hoger onderwijs. In 2030 moeten alle meisjes en jongens in de wereld de basisschool én middelbare school kunnen afmaken. Iedereen moet toegang kunnen krijgen tot betaalbaar (technisch) beroeps- en hoger onderwijs.

Ook de kwaliteit van onderwijs moet verbeterd. Scholieren en studenten moeten kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daarnaast moeten scholen een cultuur van vrede, geweldloosheid, diversiteit en mondiaal burgerschap stimuleren. Hiervoor zijn méér en goed opgeleide docenten nodig.

Wij werken samen

Lineke van Tricht

Maakt zich er sterk voor dat de Global Goals een plek krijgen in het Leidse onderwijs
Portretfoto Lineke van Tricht

Piet-Hein vd Ploeg

Werkt aan de Hogeschool Leiden, samen met collega's, in Leergemeenschap SDG’s
Portretfoto Piet-Hein van der Ploeg

Mark Gritter

Docent aardrijkskunde aan het Leonardo College, vernieuwt het onderwijs
Portretfoto Mark Gritter

Kelvin Froger

Heeft een kwartetspel over de Global Goals ontwikkeld
Portretfoto Kelvin Froger

NDE

Natuur- en duurzaamheidseducatie
Natuur- en duurzaamheideducatie

Annika van Veen

Werkt aan Natuur- en duurzaamheidseducatie
annika-van-veen