In Leiden wordt in 2021 een G-team gevormd om samen te werken aan dit doel 3.
Vragen? Mail ons via info@leiden4globalgoals.nl.

 

Doel 3  GEZOND LEVEN  Deze doelstelling is opgedeeld in vier pijlers: terugdringen van sterfte onder moeders en (met name pasgeboren) kinderen, epidemieën bestrijden, verkeersveiligheid vergroten en gezondheidszorg toegankelijk maken voor alle wereldburgers.

Geen van deze vier pijlers speelt een grote rol in het dagelijks leven van Nederlanders (afgezien van de Corona-pandemie). Beduidend grotere problemen zijn er in Nederland met zogenoemde welvaartsziekten en lagere levensverwachting voor mensen met een laag inkomen en weinig opleiding/scholing.

Te weinig bewegen, ongezonde voeding, roken, overmatig alcoholgebruik en/of drugsgebruik kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken, waaronder met name obesitas (ziekmakend overgewicht), diabetes-2 (suikerziekte), hart- en vaatziekten en verschillende vormen van kanker. Patiënten die lijden aan een of enkele van deze aandoeningen sterven veelal jaren eerder dan mensen met een gezonde leefstijl. Ook beperkt het hun totale aantal jaren waarin zij zonder gezondheidsklachten kunnen leven.

Zie ook: VN-infocentrum voor de officiële tekst van doel 3.