3. GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN - Doel drie gaat over gezondheid en welzijn voor iedereen, van jong tot oud.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is kindersterftecijfer in de periode 1990-2015 met ruim 50 procent gedaald. Toch sterven elk jaar nog steeds zes miljoen kinderen voor hun vijfde levensjaar. Het merendeel van deze kinderen woont in Azië en Afrika ten zuiden van de Sahara. Vier van de vijf kinderen die voor hun vijfde levensjaar overlijden, komen uit deze regio’s. Moedersterfte is in de jaren 1990-2015 met 44 procent gedaald. Maar ook hier moeten nog stappen worden gezet. Moedersterfte is in ontwikkelingslanden nog steeds 14 keer hoger dan in ontwikkelde landen.

 

In 2030 moet er een einde zijn gekomen aan epidemieën zoals HIV/aids, tuberculose, malaria en andere tropische ziekten. Om dit te bereiken, moet er meer aandacht komen voor onderzoek naar vaccins en medicijnen. Bij dit derde doel staat ook beschreven dat preventie en behandeling van drugs- en alcoholverslaving meer aandacht moeten krijgen.

 

Gezondheidszorg rondom seksualiteit, evenals zwangerschap en geboortes moeten in 2030 voor iedereen toegankelijk zijn. Ook moet er betere voorlichting komen over voortplanting en gezinsplanning, zodat iedereen goed geïnformeerd eigen keuzes kan maken.

Wij werken samen

Deze pagina wordt gevuld met visitekaarten van GlobalGoals-enthousiastelingen die zich inzetten voor doel 3: Goede zorg.

Wilt u een vermelding op deze pagina? Neem contact met ons op! 

Naam visitekaart

Omschrijving persoon
profiel

Naam visitekaart

Omschrijving persoon
profiel

Naam visitekaart

Omschrijving persoon
profiel