In Leiden werken met name een I-Team en een G-Team aan dit doel 2, in samenhang met de doelen 1, 11 en 15
Vragen? Mail ons via info@leiden4globalgoals.nl.

 

Doel 2  GEEN HONGER   gaat over het beëindigen van honger in de héle wereld. In Nederland komt (vergeleken met andere landen) ondervoeding door structureel tekort aan voedsel niet vaak voor. Wel valt er nog veel te doen om de voedselproductie duurzaam te maken, door vervuiling van bodem, lucht te beëindigen en dierenwelzijn te verbeteren.

In Nederland is gebrek aan (gezonde) voeding vooral een sociaal-economisch probleem, van mensen die langdurig met (minder dan) een minimum-inkomen moeten rondkomen, onbekend zijn met een gezonde leefstijl en/of in sociaal isolement leven.

Zie ook: VN-infocentrum voor de officiële tekst van doel 2.