2. GEEN HONGER - In 2030 mag niemand op de wereld nog honger lijden. Iedereen moet toegang hebben tot voldoende en gezond voedsel.

Volgens het Wereldvoedselprogramma hebben op dit moment 795 miljoen mensen niet genoeg voedsel om een gezond en actief leven te leiden. Dit is ongeveer een op de negen mensen wereldwijd. In sub-Sahara Afrika lijden naar verhouding de meeste mensen honger: een op de vier mensen in deze regio is ondervoed. Van alle kinderen in de wereld die voor hun vijfde komen te overlijden, sterft bijna de helft (45 procent) door ondervoeding.

 

Er moet dus nog veel gebeuren op het gebied van voedselzekerheid. Hierbij moet specifieke aandacht uitgaan naar de voeding van jonge vrouwen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en oudere mensen.

 

In 2050 zal de wereldbevolking zijn toegenomen tot zeker negen miljard mensen. Daarom richt dit tweede doel zich ook op de voedselproductie. De landbouw staat voor een immense, dubbele taak: én meer voedselproductie, én landbouwmethoden verduurzamen. In 2030 moet daarom zowel de productiviteit als het inkomen van agrarische midden- en kleinbedrijven verdubbeld zijn. Hierbij gaat speciale aandacht uit naar kwetsbare groepen als vrouwen, oorspronkelijke bewoners agrarische gebieden, vissers en herders. Om dit te bereiken, moet er in veel landen een eerlijke(r) verdeling van landbouwgrond komen en betere toegang tot financiële markten.

Wij werken samen

Deze pagina wordt gevuld met visitekaarten van GlobalGoals-enthousiastelingen die zich inzetten voor doel 2: Geen honger.

Wilt u een vermelding op deze pagina? Neem contact met ons op! 

Naam visitekaart

Omschrijving persoon
profiel

Naam visitekaart

Omschrijving persoon
profiel

Naam visitekaart

Omschrijving persoon
profiel