In Leiden werkt met name het P-team aan dit doel 17.
Vragen? Mail ons via info@leiden4globalgoals.nl.

Doel 17  SAMENWERKEN  Vliegtuigen en computers, oftewel: mobiliteit en internet, zijn beide revolutionaire, technologische uitvindingen, die de wereld ‘kleiner’ hebben gemaakt. Nooit eerder waren alle wereldbewoners zo nauw met elkaar verbonden. Het schept mogelijkheden én verplichtingen.

Alle Global Goals zouden slechts woorden zijn zonder dit 17de doel: alléén als partners, door de inzet van groepen mensen die zich voor realisering van concrete doelen inzetten, kunnen de ‘sustainable development goals’ een succes worden. Deze partnerschappen beginnen in ieders eigen huis, straat, buurt; in dorpen en steden; in regio’s en landen – en dan, opgeteld, op de schaal van ‘Verenigde Naties’.

Doe als Loesje: ‘Verbeter de wereld, begin vandaag.’ En, tegeltjeswijsheid: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’

Zie ook: VN-infocentrum voor de officiële tekst van doel 17.