17. PARTNERSCHAPPEN OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN - "De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn een to do-lijst voor alle mensen op aarde".

Dat zei VN-chef Ban ki-Moon bij de lancering van de Global Goals, in 2015. Om alle doelen in 2030 te behalen, moeten regeringen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken. Het gaat daarbij vooral om gelijkwaardige samenwerking, eerlijke handel, heldere financiële afspraken, kennisuitwisseling, technologische vernieuwing en open data-uitwisseling. 


Een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling vereist partnerschappen tussen regeringen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Gedeelde beginselen en waarden, een gedeelde visie en een gedeelde agenda voor concrete uitvoering zijn cruciaal, op álle niveaus – mondiaal, per continent, (inter-)nationaal, regionaal en lokaal.

 

Investeringen op lange termijn – met inbegrip van directe buitenlandse investeringen – zijn nodig, met name in ontwikkelingslanden: in duurzame energie, infrastructuur/vervoer en ict. Wet- en regelgeving moet worden aangepast om investeringen aan te trekken en duurzame ontwikkeling te bevorderen. De positie van onafhankelijke toezichthouders, zoals rekenkamers, moet worden versterkt.

Wij werken samen

Portretfoto Gijsbert van Es

Gijsbert van Es

Werkt aan Leiden4GlobalGoals voor Leiden Kennisstad

Mijn actie: „Je hoort en leest het vaak: Think  global, act local.  Zo werk ik mee aan de werelddoelen  dicht bij huis, in Leiden.”

 

Mijn oproep: Kijk ’s rond op deze site. En meld je aan als je denkt: ik doe mee!” 

Leiden is een Kennisstad, dat wil zeggen: een stad vol leerlingen, studenten, docenten, onderzoekers en alle andere creatievelingen. Samen kunnen we onze kennis, ervaring en  creativiteit inzetten voor én Leiden  én andere plekken in de wereld die zich minder voorspoedig ontwikkelen dan onze stad en regio. Hoe? Om te beginnen door elkaar te leren kennen. En tegelijk: samen te bedenken welk(e) (doel(en) van de 17 Global Goals wij een stap dichter bij realisering tussen nu en het jaar 2030 kunnen brengen.  Om vervolgens kennis en ervaring met elkaar te delen, en met gelijkgestemden in andere steden, in andere landen, in andere werelddelen.

 

„Think big, start small.” Laten we daarom eerst de krachten bundelen in Leiden – en van daaruit voortbouwen aan ónze bijdragen aan de 17 mondiale doelen. Mail mij m.n. ook als je ons wilt helpen om deze website verder op te bouwen!

Portretfoto Jasper Visser

Jasper Visser

Bouwt aan een nationale beweging rondom de Global Goals

Mijn actie: „Samen met zoveel mogelijk anderen werken we vanuit Leiden aan een nationale beweging rondom de Global Goals.”

 

Mijn oproep: „Ben jij een doener die al in actie is gekozen voor ‘duurzame doelen’? Neem dan contact met mij op om te kijken of en hoe wij jouw acties samen kunnen versterken en versnellen!?”

We geloven dat in een land als Nederland op iedere vraag een antwoord te vinden is als de juiste mensen en organisaties bij elkaar komen. Van stadhuis tot start-up en van buurthuis tot boardroom, overal wordt gewerkt aan oplossingen. Dappere ondernemers, slimme studenten, actieve ouderen, energieke werknemers en werkgevers … samen ontwikkelen we nieuwe ideeën, geven bewezen oplossingen vrij baan, versterken en versnellen dat wat succesvol is en helpen mensen in alle openheid te leren van elkaar.

 

Vanaf het voorjaar van 2020 ontwikkelt Stichting 2030 een aantal activiteiten, waaronder een landelijke publiekscampagne en een innovatieprogramma. Allebei dragen ze bij aan meer bekendheid van de sdg’s en resulteren in concrete acties. Ook staan ze aan de basis van een dynamisch en inclusief cultureel-maatschappelijk festival in het voorjaar van 2021. Stichting 2030 heeft haar thuisbasis in Leiden en werkt voor en met heel Nederland.

 

Je kunt mij mailen of bellen als je aan wilt haken bij de beweging. Bijvoorbeeld als je een duurzaam idee hebt en daar partners bij zoekt. Of als je de schaal en het draagvlak van een oplossing wilt vergroten.

 

Ik heb een achtergrond in onderwijskundig ontwerp en community-gedreven ontwikkeling. Ik begon mijn carrière bij organisaties als de Wereld Bank, UNDP, diverse NGOs en maatschappelijke organisaties. Sinds 2009 werkt hij binnen de culturele sector. Eerst bij het Nationaal Historisch Museum en meer recent als adviseur bij strategisch ontwerpbureau VISSCH+STAM. Daar werkte hij aan strategieontwikkeling, publieksparticipatie en innovatieprojecten voor een verscheidenheid aan klanten, waaronder het Europees Parlement, de International Federation of Library Associations and Institutions, het National Arts Centre van Canada en Philips.

King for a day

Kristel Bottinga

King for a day – het jongerenplatform in Leiden

‘Overheidsbeleid’ is geen term waar de meeste jongeren meteen warm voor lopen. Het is voor hen een abstract begrip of ze hebben het gevoel dat ‘beleid’ niet over hen gaat.

 

In de gemeente Leiden weten jongeren met platform King for a day al bijna tien jaar wél hun stempel te drukken op het gemeentebeleid. Jongeren adviseren over en werken samen met de gemeente en politiek aan de toekomst van de stad Leiden.

 

Jongeren hebben een heel andere en soms verrassende blik op de stad en leveren vaak creatieve en innovatieve ideeën of oplossingen. Deze creatieve denkkracht komt goed van pas bij Leiden4GlobalGoals.

De Global Goals zijn bij uitstek belangrijk voor jongeren, want het gaat om hún toekomst. Daarom geeft King for a Day hen een stem. Wat vinden zij belangrijk als het gaat over deze duurzame doelstellingen? Om hier een antwoord op te vinden, dagen we ze uit met een challenge: bedenk creatieve ideeën om de Global Goals onder zoveel mogelijk jonge Leidenaren onder de aandacht te brengen.

In een workshopreeks gaat de groep onder begeleiding van een aantal experts ontdekken wat de Global Goals zijn en welke zij het belangrijkste vinden, daarna gaan ze werken aan ideeën en concepten voor een campagne, ontwikkelen ze hier een prototype voor en voeren ze vervolgens de campagne uit. Het blijft dus niet alleen bij ideeën bedenken. Tot slot is er een feestelijke afsluiting op het Global Goals Festival.

Mail ons als dit programma echt iets is voor jouw leerlingen of studenten. Of als je een expert bent op het gebied van duurzaamheid, grafische vormgeving, design thinking, campagnes en/of (strategische) communicatie.