16. VREDE, JUSTITIE EN STERKTE PUBLIEKE DIENSTEN - Binnen de millenniumdoelen was er nauwelijks aandacht voor, maar nu is vrijwel iedereen het erover eens.

Zonder er vrede, veiligheid en rechtvaardigheid is er bijna geen ontwikkeling mogelijk. Corruptie, diefstal en belastingontwijking kost ontwikkelingslanden 1,26 miljard dollar per jaar. Geld dat goed gebruikt kan worden voor armoedebestrijding of om kinderen naar school te laten gaan. En de helft van basisschoolleerlingen in conflictgebieden verlaat school zonder diploma. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid zorgen voor ontwikkeling, en andersom. Ze versterken elkaar.

 

Het geweld in de wereld moet in 2030 flink zijn verminderd. En er moet een einde komen aan het geweld tegen kinderen. Kinderen hebben nog elke dag te maken met uitbuiting, misbruik en mensenhandel. Corruptie moet omlaag, evenals de illegale wapenhandel.

 

Daarnaast moeten rechtssystemen worden versterkt en verbeterd, op nationaal en internationaal niveau. Informatie moet transparanter worden en fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting moeten beter beschermd worden.

Wij werken samen

Portretfoto Femke Hokwerda

Femke Hokwerda

Defensity College: verbonden in kennis, gedreven door vrijheid

In 2016 is door het Ministerie van Defensie Defensity College opgericht. Deze overheidsstart-up is vanaf het moment van oprichting gedreven door de missie Defensie en academici duurzaam te verbinden. Dit doet Defensity College door jonge academici als werkstudent de kans te bieden hun kennis, energie en innoverend vermogen in te zetten voor Defensie. Dit betekent dat de studenten met hun kennis en skills gemiddeld één à twee dagen per week projecten draaien ergens binnen de bijna 60.000 man tellende organisatie.

 

Naast hun werkplek volgen de werkstudenten een vormingsprogramma om aandacht te besteden aan persoonlijke en militaire vorming. Inmiddels is ook de Defensity College Alumni Vereniging een feit, waarmee voormalig werkstudenten als toekomstig ambassadeurs van Defensity College met elkaar en met de maatschappij verbonden blijven.

Defensity College heeft vanaf het moment van oprichting een goede band met de stad Leiden. Zo kwamen de eerste sollicitanten voornamelijk uit Leiden. Het spreekt Defensity College dan ook zeer aan dat Leiden zich actief inzet voor de verwezenlijking van de Sustainable Development Goals. In het bijzonder Sustainable Development Goal 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels. Defensity College is overtuigd van het belang van dit doel: zonder veiligheid geen maatschappij en geen welvaart. Deze veiligheid is echter niet uitsluitend de verantwoordelijkheid voor militairen en de Politie, maar een verantwoordelijkheid voor iedereen.

 

Deze bijdrage hoeft bovendien niet altijd zichtbaar te zijn: je hoeft niet te vechten om te dienen. Zo draait veiligheid steeds meer om kennis en techniek, waarbij vrijheid telkens als vertrekpunt geldt. Techniek is een toepassing voor de samenleving, maar veiligheid is een noodzakelijke voorwaarde om een samenleving te kunnen zijn. Zo laat de recente dood van de advocaat Derk Wiersum bijvoorbeeld zien dat veiligheid randvoorwaardelijk is voor het functioneren van de rechtsstaat. Defensity College streeft er naar bij te dragen aan deze veiligheid door met kennis en innovatie in spelen op de uitdagingen voor de huidige dynamische maatschappij.

 

Mocht u contact willen opnemen met Defensity College dan is Femke Hokwerda hiervoor bereikbaar als vertegenwoordiger voor de Universiteit Leiden en de stad Leiden. Defensity College staat altijd open voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan de duurzame verbinding tussen de maatschappij en Defensie: Partnerships for the goals, zoals ook het laatste Sustainable Development Goal benoemt.

Portretfoto Jiahui Plomp

Jiahui Plomp

Studente Rechtsgeleerdheid en Chinastudies

Mijn naam is Jiahui Plomp en ik ben studente Rechtsgeleerdheid en Chinastudies aan de Universiteit Leiden. Ik ben voorzitter van de Educatiecommissie van de Juridische Faculteitsvereniging Grotius waar ik actualiteitenclips maak die gaan over actuele juridische maatschappelijke vraagstukken die spelen in huidige de maatschappij.

Daarnaast zet ik me met mijn Stichting Chinese Cultuur Zorg en Welzijn in voor het welzijn en de bevordering van de culturele uitwisseling tussen de Nederlandse en Chinese gemeenschap. Eerder organiseerde ik samen met Aoife Fleming de collegereeks over Duurzaamheid en Recht op de Leidse Rechtenfaculteit.

profiel

Voor en achternaam

Xxxxx

Mijn actie: „Xxxxxxxx.”
Mijn oproep: „Xxxxxxxx.”

„Xxxxx xxxx xxxx.