16. VREDE, JUSTITIE EN STERKTE PUBLIEKE DIENSTEN - Binnen de millenniumdoelen was er nauwelijks aandacht voor, maar nu is vrijwel iedereen het erover eens.

Zonder er vrede, veiligheid en rechtvaardigheid is er bijna geen ontwikkeling mogelijk. Corruptie, diefstal en belastingontwijking kost ontwikkelingslanden 1,26 miljard dollar per jaar. Geld dat goed gebruikt kan worden voor armoedebestrijding of om kinderen naar school te laten gaan. En de helft van basisschoolleerlingen in conflictgebieden verlaat school zonder diploma. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid zorgen voor ontwikkeling, en andersom. Ze versterken elkaar.

 

Het geweld in de wereld moet in 2030 flink zijn verminderd. En er moet een einde komen aan het geweld tegen kinderen. Kinderen hebben nog elke dag te maken met uitbuiting, misbruik en mensenhandel. Corruptie moet omlaag, evenals de illegale wapenhandel.

 

Daarnaast moeten rechtssystemen worden versterkt en verbeterd, op nationaal en internationaal niveau. Informatie moet transparanter worden en fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting moeten beter beschermd worden.

Wij werken samen

Femke Hokwerda

Defensity College: o.a. over defensie en Global Goals
Portretfoto Femke Hokwerda

Jiahui Plomp

Studente Rechtsgeleerdheid en Chinastudies
profiel

Brigitte Boswinkel

Coördinator van het Kinderrechtencollectief
Brigitte Boswinkel