In Leiden werkt met name het R-team aan dit doel 16. 
Vragen? Mail ons via info@leiden4globalgoals.nl.

 

Doel 16  RECHT & GOED BESTUUR  Het ultieme doel van de Verenigde Naties is: de ontwikkeling van vreedzame samenlevingen, waarin mensen in harmonie leven met elkaar en hun natuurlijke omgeving. Op wereldschaal bezien, en terugkijkend op vele eeuwen, valt vast te stellen dat er her en der vooruitgang is geboekt: met beter onderwijs, betere gezondheidszorg, minder gewapende conflicten, minder misdaad en geweld. Maar bepaald niet overal, en niet voor iedereen.

In 2020 was het 75 jaar geleden dat de VN werd opgericht. In 2023 bestaat de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens 75 jaar. Internationale verdragen als deze zouden de basis moeten vormen voor democratische rechtsstaten – met eerlijke, onafhankelijke rechtsgang en transparant, goed bestuur.

Die wereld, deze ‘Verenigde Naties’, als wereldgemeenschap van landen, steden en dorpen, blijft het waard om vreedzaam voor te strijden. 

Zie ook: VN-infocentrum voor de officiële tekst van doel 16.