In Leiden werkt met name het B-team aan dit doel 15.  
Vragen? Mail ons via info@leiden4globalgoals.nl.


Doel 15  LEVEN OP HET LAND  
De mens leeft op en van de aarde, en tegelijk plegen we roofbouw op onze eigen levensbron. Ontbossing, verwoestijning, uitputting van landbouwgronden, het verlies aan biodiversiteit: binnen slechts enkele decennia voltrekt het zich, in een tempo dat ongekend en ongehoord is in de ruim 4,5 miljard (!) jaar dat onze planeet nu bestaat.

Ongeveer 30% van het aardoppervlak (bijna 4 miljard hectare) bestaat uit bossen. Jaar in, jaar uit gaan nu miljoenen hectare verloren. Dit gebeurt overwegend niet om hiervan rijke, gevarieerde landbouwgronden en leefmilieus te maken: verwoestende bosbouw, schrale landbouw (voor monoculturen als palmolie) en verwoestijning door klimaatverandering liggen hieraan ten grondslag.

Ontbossing, in combinatie met oprukkende verstedelijking, leidt tot ernstige verschaling van plant- en diersoorten. Van alle ons bekende diersoorten is al bijna 10% uitgestorven en ruim 20% loopt het gevaar in de nabije toekomst uit te sterven.

Biodiversiteit omvat veel meer dan alleen dieren: onze wereld vormt bijvoorbeeld ook een thuis voor meer dan 80.000 boomsoorten en ontelbare microsystemen. Bescherming van soortenrijkdom is een voorwaarde voor natuurbehoud. Zelfs wanneer maar één soort in een ecosysteem verdwijnt, kan dit rampzalige gevolgen hebben voor de rest van de planeet.

Zie ook: VN-infocentrum voor de officiële tekst van doel 15.