In Leiden werkt met name het E-team aan dit doel 13.  
Vragen? Mail ons via info@leiden4globalgoals.nl.

 

Doel 13  KLIMAATACTIE  Klimaatverandering ontwricht het dagelijks leven van miljarden mensen, van economieën, van ecosystemen, van álle leven op aarde.

Iedereen kan de gevolgen waarnemen. Extreme weerverschijnselen komen steeds vaker voor: perioden met zware regelval, stormen tot en met orkanen, afgewisseld door lang aanhoudende hitte en droogte.

De uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit versnellen en versterken deze klimaatverandering. Zonder maatregelen zal de temperatuur van de aarde met 3 graden Celcius stijgen, en op sommige plaatsen zelfs nog meer. (Hoe ernstig dit is, laat zich illustreren aan de lichaamstemperatuur van de mens: 37 graden Celsius is normaal, 40 graden is heel hoge koorts.) De armste en meest kwetsbare mensen zullen het eerste en grootste slachtoffer zijn de klimaatverandering.

In december 2015 is in Parijs een VN Klimaatakkoord gesloten. Hierin is, voor het eerst, een bovengrens van 2 graden opwarming ten opzichte van de tijd vóór de industriële revolutie in een internationaal verdrag vastgelegd. Ook is het streven opgenomen om de mondiale opwarming beperkt te houden tot 1,5 graden. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet vóór 2050 zijn vervangen door duurzame energiebronnen.

Zie ook: VN-infocentrum voor de officiële tekst van doel 13.