In Leiden werkt met name het C-team aan dit doel 12.
Vragen? Mail ons via info@leiden4globalgoals.nl.

 


Doel 12 VERANTWOORDE PRODUCTIE & CONSUMPTIE 
Circa 30% van de wereldwijde voedselproductie wordt verspild. De mensheid produceert en consumeert buitensporig, zonder voldoende rekening te houden met de gevolgen voor natuurlijke rijkdommen. De huidige situatie is onhoudbaar: we moeten overschakelen op ‘meer doen, met minder’.

Volgens recente prognoses telt de wereldbevolking in 2050 bijna 10 miljard mensen (dat is: nóg 2 miljard meer dan nu): als de huidige leefwijze, met name in ontwikkelde landen, zo doorgaat, zullen we grondstoffen nodig hebben van driemaal de planeet aarde.

Circa 200 miljoen mensen in de wereld zouden alleen al gevoed kunnen worden met verspild voedsel uit Europa. Binnen doel 12 geldt als streven om tegen 2030 wereldwijd het volume aan voedselafval per persoon met de helft te verminderen, zowel bij de productie, distributie als consumptie.

Ook moet er ecologisch verantwoord beheer komen van chemische producten en alle soorten afval. De verspreiding ervan – door de lucht, in het water, in de bodem – moet teruggedrongen worden om de negatieve effecten op mens en milieu tot een minimum te beperken.

Zie ook: VN-infocentrum voor de officiële tekst van doel 12.

Naam visitekaart

Omschrijving persoon
profiel

Naam visitekaart

Omschrijving persoon
profiel

Naam visitekaart

Omschrijving persoon
profiel