12. VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE - Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Het produceren van onze goederen moet met het oog op de groeiende wereldbevolking veel handiger: ‘meer produceren met minder’. Zo moet het gebruik van vervuilende energiebronnen teruggeschroefd, want ondanks de technologische vooruitgang zullen OECD-landen naar schatting nog 35 procent meer energie verbruiken in 2020.

 

We moeten zorgen dat het kleine percentage aan drinkwater dat er is – maar drie procent van de wereldwatervoorraad is zoet water – minder vaak vervuild en verspild wordt.

 

Op het gebied van voedselproductie moet de verdeling beter. Terwijl er bijna 800 miljoen mensen honger hebben, is er in sommige delen van de wereld juist te veel (ongezond) eten, wat zorgt voor hart- en vaatziekten. Naar schatting haalt ongeveer een derde van wat de wereld produceert aan voedsel, ons bord niet. Het doel is om in 2030 voedselverspilling gehalveerd te hebben.

 

Onze productie moet schoner: het doel is om chemicaliën en ander afval in de lucht, water en bodem te verminderen. De bedoeling is om in de hele keten bewust te maken van de problemen en te laten meehelpen bij de oplossingen. Van boer tot supermarkt, tot gemeentes, waterbedrijven en uiteindelijk de consument: zorg dat iedereen voldoende informatie heeft over een groene levensstijl.

Wij werken samen

Deze pagina wordt gevuld met visitekaarten van GlobalGoals-enthousiastelingen die zich inzetten voor doel 12: Duurzame productie en consumptie.

Wilt u een vermelding op deze pagina? Neem contact met ons op! 

Naam visitekaart

Omschrijving persoon
profiel

Naam visitekaart

Omschrijving persoon
profiel

Naam visitekaart

Omschrijving persoon
profiel