11. DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN - Ruim de helft van de wereldbevolking, zo’n 3,5 miljard mensen, woont in steden. De verwachting is dat dit aantal snel verder toeneemt.

In 2030 woont mogelijk bijna 60 procent van alle mensen wereldwijd in stedelijk gebied. Vrijwel al deze verstedelijking, 95 procent, vindt plaats in ontwikkelingslanden, waar vooral ’sloppenwijken’ in omvang toenemen. Op dit moment wonen circa 825 miljoen mensen in slechte huizen, onder moeilijke omstandigheden.

 

Duurzame groei is de grootste uitdaging van de steden van de toekomst. Ondanks de enorme aantallen stadsbewoners bedekken de steden in de wereld slechts drie procent van al het landoppervlakte. Tegelijk wordt hier zo’n 75 procent van de energie verbruikt en broeikasgas uitgestoten.

 

Anderzijds biedt de hoge bevolkingsdichtheid in steden ook voordelen. Zo is het gemakkelijker om bronnen efficiënter in te zetten; technologische innovaties breed door te voeren; en minder grondstoffen en energie te gebruiken. De stad van de toekomst moet met behulp van innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang basisvoorzieningen als schoon drinkwater, huisvesting, energie, transport en meer.

Wij werken samen

Portretfoto Meta Knol

Meta Knol

GlobalGoals-enthousiasteling

Mijn actie:  “Museum De Lakenhal toont, als in een teletijdmachine, de rol van Leiden in relatie tot de wereld – in verleden, heden én toekomst.


Mijn oproep:  “Laten we samen werken aan een stad die gelijke kansen biedt aan iedereen, een gezonde sociaal-economische basis heeft, CO2-neutraal is, voldoende groene ruimtes heeft en haar cultureel erfgoed koestert.”

“Leiden is altijd al een stad met een sterke ‘civil society’ geweest. Van de 14e-eeuwse gebuurten tot de 3 oktobervieringen, het Stadslab en het Singelpark van nu: eigenwijze Leidenaren maken zelf hun stad. Als museumdirecteur doe ik daar graag aan mee.

Sinds 1874 is in Museum De Lakenhal de collectie beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis van de stad Leiden te zien. Tegenwoordig laten we er zo veel mogelijk verschillende mensen met nieuwe ogen naar dat verleden kijken. Maar ons museum gaat natuurlijk niet alleen over de vraag hoe wij naar vroeger kijken. Het is ook een plek waar je beelden en ideeën over de toekomst met elkaar kunt delen. De stad Leiden staat bovendien niet op zichzelf. Al eeuwenlang staan we door handel, kunst en wetenschap in verbinding met de wereld en in deze tijd van globalisering, digitalisering, migratie en klimaatverandering is dat internationale perspectief nóg belangrijker. Museum De Lakenhal kan een rol spelen om, als in een teletijdmachine, de rol van Leiden in relatie tot de wereld te laten zien – in verleden, heden én toekomst.


Als we aan die toekomst denken, dan zijn de vraagstukken die op ons af komen vaak te groot om te bevatten. Veel mensen realiseren zich wel dat er iets moet veranderen, maar vragen zich af wat ze nu precies kunnen dóen. Van de Amerikaanse schrijver, dichter, boer en activist Wendell Berry (1934) heb ik geleerd dat er drie eenvoudige stappen zijn:


1 Leer zoveel mogelijk over de plek waar je bent.


2 Breng daar kleine veranderingen in aan.


3 Blijf dat zo lang mogelijk doen.


Zo eenvoudig kan het zijn. Dus laten we zoveel mogelijk leren over Leiden en over onze eigen plek in de stad. We kunnen dan meteen beginnen om daar kleine, hanteerbare veranderingen in aan te brengen. Dat moeten we vervolgens standvastig volhouden. Zo kunnen we grote, abstracte, wereldse problemen samen lokaal, concreet en uitvoerbaar maken. De sterke Leidse ‘civil society’ kan daarbij overigens nog goed van pas komen. Want zo is het altijd al geweest. Samen maken we de stad.


De 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties kunnen een handige leidraad vormen. Doel 11 richt zich bijvoorbeeld op ‘duurzame steden en gemeenschappen’. De stad van de toekomst wordt gedragen door een actieve bevolking, biedt gelijke kansen aan iedereen, heeft een gezonde sociaal-economische basis, is CO2-neutraal, bevat voldoende groene ruimtes en koestert haar cultureel erfgoed.


Dat is een wenkend perspectief. Als Leiden er straks inderdaad zo uit kan zien, dan zou ik onze kinderen er graag laten wonen. Dat is wat mij motiveert om mee te doen met Leiden4GlobalGoals.”

Portretfoto Lidia van Leeuwen

Lydia van Leeuwen

Werkt aan de lokale inclusie agenda

Mijn actie: Samen met ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties stel ik in Leiden een Lokale Inclusie Agenda op. Hierin staan acties die we de komende tijd gezamenlijk gaan uitvoeren.

Mijn oproep:
 Wil je meehelpen onze acties verder vorm te geven, neem dan contact met me op. We werken aan drie thema’s: Werk & Inkomen, Vervoer  en Welzijn, gezondheid en ondersteuning.  Doe je mee?

Onze opdracht is: ‘Maak van Leiden een toegankelijke en inclusieve stad, in samenwerking met ervaringsdeskundigen. Zorg ervoor dat Leiden een stad wordt waar iedereen kan meedoen, ongeacht zijn of haar beperking, geaardheid, geloof of levensovertuiging.’ Onze plannen leggen we vast in een Lokale Inclusie Agenda.


Met een divers gezelschap van ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties is gesproken over de acties die nodig zijn om in de samenleving te kunnen meedoen. Gezamenlijk is gekozen om met drie thema’s aan de slag te gaan: Werk & Inkomen, Vervoer en Welzijn, gezondheid en ondersteuning.

 

Voor het opstellen van de agenda hebben we contacten gelegd met en tussen diverse organisaties in de stad, zoals o.a. het Platform Gehandicapten, Stichting Lumen en een werkgroep voor autisme. Ook Leiden als ‘regenboogstad’ krijgt een plaats in de Lokale Inclusie Agenda.

 

Meer weten? Neem een kijkje op de volgende site: https://vng.nl/artikelen/manifest-iedereen-doet-mee-wat-houdt-het-in.

Fotoportret Jessica Zwartjes

Jessica Zwartjes

Het Zoete Land

Mijn actie: „Met Het Zoete Land laten we zien dat lokale voedselproductie op een ecologisch verantwoorde manier mogelijk is. Intensief voedsel produceren en tegelijk zorgen voor een gezondere bodem en biodiversiteit kan. Mensen komen met de fiets of lopen de oogst halen. Dat scheelt al snel tienduizenden kilometers, wat voedsel uit de winkel al snel aflegt voor het bij jouw op je bord belandt. Daarnaast is tuinder zijn en tegelijk zorg dragen voor je omgeving het mooiste wat er is.”

Mijn oproep:
 „ Koop je voedsel zo lokaal mogelijk. Om dat mogelijk te maken voor een stad als Leiden zijn er ook meer voedselproducenten nodig in de nabije omgeving. Is het ook jouw droom om gezond voedsel te produceren waarbij je de biodiversiteit stimuleert? Onze stichting Leiden Oogst kan je op weg helpen.”

Met onze stadstuinderij Het Zoete Land doen we mee aan het realiseren van drie Global Goals: ecologische, economische en maatschappelijke. Voor 125 huishoudens telen we, met 35 vrijwilligers, vele soorten groenten, bloemen, kruiden en fruit –  ecologisch, en in de stad Leiden.


In economisch opzicht is het bijzonder dat de oogstdeelnemers de opbrengsten, kosten en risico’s als community delen. Dit model is bekend als CSA (community supported agriculture).

De maatschappelijke doelstelling vervullen we op verschillende manieren. Bij onze vrijwilligers en oogstdeelnemers vind je mensen met heel verschillende achtergronden. De tuin werkt verbindend voor de betrokkenen en bezoekers.

Op verschillende scholen werken we mee aan voedsel- en biologielessen. We vergroten hiermee de kennis over waar voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt.

Bij mooi weer halen we wekelijks, met een groep vrijwilligers, gehandicapte en dementerende ouderen van De Lorentzhof naar de tuin, voor een kopje koffie of thee en om bloemen te plukken. De regelmaat en de zintuigelijke ervaringen werken positief voor deze doelgroep.

Dit voorjaar zijn we in de Zeeheldenbuurt begonnen met een ecologische moestuin voor de Voedselbank, het Groentepark Bontekoe.

 


Meer weten?

Zie www.het zoeteland.nl & www.groenteparkbontekoe.nl

image

Maarten Stoffers

Helpt met het verduurzamen van de Professoren- en Burgermeesterwijk

Mijn actie: „Ik ben wijkambassadeur. Ik ondersteun bewoners van  Professoren- en Burgemeesterswijk / Roodenburgerdistrict om hun woning te verduurzamen.”

Mijn oproep:
 „Hoor je van Leidenaren dat ze hulp kunnen gebruiken bij het verduurzamen van hun woning? Stuur ze door naar de website www.GaGoed.nl  of naar mij.”

“Wat betreft de Global Goals 7 (Duurzame energie) en 11 (Duurzame steden) is er nog veel nodig, maar ook veel mogelijk! We kunnen onder andere onze woningen beter isoleren, zonnepanelen plaatsen en tientallen andere maatregelen treffen.

Voor wie niet waar te beginnen (of hoe verder te gaan) heeft in Leiden elke wijk een eigen wijkambassadeur, die een schakel vormt tussen de bewoners en de gemeente. Ik ben samen met Wilma van Griethuizen de wijkambassadeur voor het Roodenburgdistrict, waar ook de ProfBurgwijk onder valt. We wijzen bewoners de weg naar relevante stappenplannen, websites, subsidieregelingen, andere initiatieven, rekentools, concrete leveranciers en andere informatie. Zo nodig komen we de woning bekijken om een globaal advies te geven.

Er is ook een Werkgroep Duurzame Profburgwijk, waar Wilma en ik allebei lid van zijn. Daar ben je ook welkom als je de handen uit de mouwen wilt steken, of mee wilt denken over één van onze thema’s (zoals: duurzame woning, groen in de wijk, ouderen, jongeren, techniek).

Er zijn in meerdere straten in de wijk inmiddels straat-contactpersonen: zij kunnen vragen van hun buren doorgeven aan ons als wijkambassadeur of werkgroep, en geven andersom informatie van ons door aan hun buren/straatgenoten.

Wil je ook wel iets doen aan je woning of in je straat en heb je behoefte om te overleggen? Neem contact met me op, en ik kijk wat ik voor je kan doen.”

Meer weten?

Zie

 

of mail me via info@maartenstoffers.nl

profiel

Voor en achternaam

Xxxxx

Mijn actie: „Xxxxxxxx.”
Mijn oproep: „Xxxxxxxx.”

„Xxxxx xxxx xxxx.

profiel

Voor en achternaam

Xxxxx

Mijn actie: „Xxxxxxxx.”
Mijn oproep: „Xxxxxxxx.”

„Xxxxx xxxx xxxx.