11. DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN - Ruim de helft van de wereldbevolking, zo’n 3,5 miljard mensen, woont in steden. De verwachting is dat dit aantal snel verder toeneemt.

In 2030 woont mogelijk bijna 60 procent van alle mensen wereldwijd in stedelijk gebied. Vrijwel al deze verstedelijking, 95 procent, vindt plaats in ontwikkelingslanden, waar vooral ’sloppenwijken’ in omvang toenemen. Op dit moment wonen circa 825 miljoen mensen in slechte huizen, onder moeilijke omstandigheden.

 

Duurzame groei is de grootste uitdaging van de steden van de toekomst. Ondanks de enorme aantallen stadsbewoners bedekken de steden in de wereld slechts drie procent van al het landoppervlakte. Tegelijk wordt hier zo’n 75 procent van de energie verbruikt en broeikasgas uitgestoten.

 

Anderzijds biedt de hoge bevolkingsdichtheid in steden ook voordelen. Zo is het gemakkelijker om bronnen efficiënter in te zetten; technologische innovaties breed door te voeren; en minder grondstoffen en energie te gebruiken. De stad van de toekomst moet met behulp van innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang basisvoorzieningen als schoon drinkwater, huisvesting, energie, transport en meer.

Wij werken samen

Meta Knol

GlobalGoals-enthousiasteling
Portretfoto Meta Knol

Lydia van Leeuwen

Werkt aan de lokale inclusie agenda
Portretfoto Lidia van Leeuwen

Jessica Zwartjes

Het Zoete Land
Fotoportret Jessica Zwartjes

Maarten Stoffers

Helpt met het verduurzamen van de Professoren- en Burgermeesterwijk
Portretfoto van Maarten Stoffers