In Leiden werken alle teams aan dit doel 11.
Vragen? Mail ons via info@leiden4globalgoals.nl.
 
 
Doel 11  DUURZAME STEDEN & GEMEENSCHAPPEN  Twee van drie Europeanen en wereldwijd één op de twee mensen wonen nu in stedelijk gebied. Deze aantallen zullen alleen maar toenemen. Volgens de meest recente prognoses zou omstreeks 2030 circa 60% van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving leven. De impact van steden is zó groot dat hun ontwikkeling bepalend zal zijn voor de vraag of de Global Goals uiteindelijk behaald kunnen worden. Niet alleen komen hier de grote ontwikkelingsproblemen samen, óók kunnen in steden oplossingen ontstaan, dankzij onderwijs, onderzoek en innovatief ondernemerschap. De stedelijke bevolking zal het snelst toenemen in de ontwikkelingslanden. Daar heeft de huidige groei al geleid tot een verdere groei van megasteden. In 1990 waren er op de wereld 10 steden met 10 miljoen of meer inwoners; in 2014 waren dat er al 28. In de komende decennia zal 95% van de stedelijke groei plaatsvinden in ontwikkelingslanden. Ruim 800 miljoen mensen wonen nu in sloppenwijken en ook dit aantal blijft toenemen. Extreme armoede concentreert zich vaak hier. Veel bewoners hebben er vaak geen toegang tot basisvoorzieningen, zoals een veilige en betaalbare woning met energie-aansluiting, waterleiding en riolering. In ontwikkelde landen is er sprake van een krimpende bevolking, met groeiende aandeel van senioren. Omstreeks 2050 zullen 900 miljoen ouderen in steden leven, wat veel extra medische zorg en verzorging vergt. Steden beslaan nu zo’n 3% van het aardoppervlak, maar verbruiken 60 tot 80% van de energievoorraad en zijn verantwoordelijk voor 75% van de CO₂-uitstoot.  De snelle verstedelijking zegt de voorraad zoet water, capaciteit van riolering, de leefomgeving en publieke gezondheid zwaar onder druk. Zie ook: VN-infocentrum voor de officiële tekst van doel 11.