10. ONGELIJKHEID VERMINDEREN - Inkomensverschillen tussen landen (macro-economisch gezien dus) zijn de laatste jaren verminderd. Maar ongelijkheid binnen landen is alleen maar groter geworden.

Tussen 1990 en 2010 is de kloof tussen arme en rijke mensen in ontwikkelingslanden weer met zo’n 10 procent toegenomen. Maar ook binnen ontwikkelde landen groeit de inkomensongelijkheid.

 

Het inzicht dat macro-economische vooruitgang niet genoeg is om armoede te bestrijden, wordt wereldwijd steeds meer gedeeld. Economische groei moet inclusief zijn, oftewel: iedereen moet hierbij baat hebben. Economische groei valt niet los te zien van sociale en ecologische duurzaamheid.

 

In doel 10 staat dat landen de inkomensgroei van arme mensen moeten stimuleren. Het inkomen van de armste 40 procent van de bevolking moet in 2030 dan ook sneller zijn gegroeid dan het nationale gemiddelde. Financiële instellingen in de wereld moeten hiervoor duidelijke regels maken en toezicht houden op het naleven hiervan.

 

De wereld telt op dit moment miljoenen mensen die naar andere landen trekken omdat ze daar betere kansen op welvaart hopen te vinden. Deze migratie vraagt om duidelijke regels en … Ook moet er een einde komen aan discriminerende wetten en praktijken die ongelijkheid alleen maar groter maken. Iedereen moet gelijke kansen hebben en betrokken worden bij alle sociale, economische en politieke aspecten van de maatschappij.

Wij werken samen

Deze pagina wordt gevuld met visitekaarten van GlobalGoals-enthousiastelingen die zich inzetten voor doel 10: Dring ongelijkheid terug.

Wilt u een vermelding op deze pagina? Neem contact met ons op! 

Bram2

Bram Hoonhout

Honours Academy

Mijn actie: „Vanuit de Honours Academy van de Universiteit Leiden zet ik een vak op over ongelijkheden in de 21e eeuw, waarbij studenten met een maatschappelijke uitdaging aan de slag gaan”

Mijn oproep:
 „Heb je een uitdaging of vraagstuk op het gebied van ongelijkheid (bijv. economisch/gender/etniciteit) waar je de hulp van een team slimme studenten kunt gebruiken? Mail mij!”

Binnen de Honours Academy volgen slimme en gemotiveerde studenten een extra traject bovenop hun normale studie. Wij bieden kleinschalig verbredend en verdiepend onderwijs, vaak gericht op maatschappelijke thema’s en met een praktische insteek. Ongelijkheid, in alle verschillende en vaak overlappende vormen, is één van die thema’s.

 

Tussen februari en mei 2021 zal een groep van ca. 15-25 studenten zich verdiepen in een vak over ongelijkheden. Hierbij duiken ze in de wetenschappelijke achtergrond, maar gaan ze ook in groepjes aan de slag om lokaal zelf iets te doen aan een vorm van ongelijkheid. Bijvoorbeeld helpen bij een onderzoek over evenwichtige schooladviezen of hoe de universiteit een inclusievere omgeving kan creëren.

 

Als universiteit werken we graag samen met maatschappelijke partners. Heeft u dus een vraagstuk waarbij u de frisse blik van een studententeam goed kunt gebruiken? Bijvoorbeeld hoe uw organisatie meer ruimte kan scheppen voor vrouwelijk talent, of talent met een migratieachtergrond? Dan kom ik graag met u in contact!

profiel

Voor en achternaam

Xxxxx

Mijn actie: „Xxxxxxxx.”
Mijn oproep: „Xxxxxxxx.”

„Xxxxx xxxx xxxx.

profiel

Voor en achternaam

Xxxxx

Mijn actie: „Xxxxxxxx.”
Mijn oproep: „Xxxxxxxx.”

„Xxxxx xxxx xxxx.