10. ONGELIJKHEID VERMINDEREN - Inkomensverschillen tussen landen (macro-economisch gezien dus) zijn de laatste jaren verminderd. Maar ongelijkheid binnen landen is alleen maar groter geworden.

Tussen 1990 en 2010 is de kloof tussen arme en rijke mensen in ontwikkelingslanden weer met zo’n 10 procent toegenomen. Maar ook binnen ontwikkelde landen groeit de inkomensongelijkheid.

 

Het inzicht dat macro-economische vooruitgang niet genoeg is om armoede te bestrijden, wordt wereldwijd steeds meer gedeeld. Economische groei moet inclusief zijn, oftewel: iedereen moet hierbij baat hebben. Economische groei valt niet los te zien van sociale en ecologische duurzaamheid.

 

In doel 10 staat dat landen de inkomensgroei van arme mensen moeten stimuleren. Het inkomen van de armste 40 procent van de bevolking moet in 2030 dan ook sneller zijn gegroeid dan het nationale gemiddelde. Financiële instellingen in de wereld moeten hiervoor duidelijke regels maken en toezicht houden op het naleven hiervan.

 

De wereld telt op dit moment miljoenen mensen die naar andere landen trekken omdat ze daar betere kansen op welvaart hopen te vinden. Deze migratie vraagt om duidelijke regels en … Ook moet er een einde komen aan discriminerende wetten en praktijken die ongelijkheid alleen maar groter maken. Iedereen moet gelijke kansen hebben en betrokken worden bij alle sociale, economische en politieke aspecten van de maatschappij.

Wij werken samen