In Leiden werkt een I-Team aan dit doel 10. 
Vragen? Mail ons via info@leiden4globalgoals.nl.

Doel 10  ONGELIJKHEID VERMINDEREN  Sinds 2016 bezit de rijkste 1% van de wereldbewoners méér dan de overige 99%. Circa 700 miljoen mensen leven in extreme armoede, wat circa 10% van de wereldbevolking is.

Global Goal 10 wil niet alleen de ongelijkheid tussen landen verminderen, maar ook de ongelijkheid binnen landen zelf. Hoewel de armoede in opkomende economieën de afgelopen decennia gestaag is gedaald, leven grote delen van de bevolking, zoals de boeren in China en Brazilië, nog steeds in armoede, terwijl een kleine groep hier een groot deel van de rijkdom bezit.

Ook in rijke landen speelt het probleem van toenemende ongelijkheid. In de afgelopen dertig nam in OESO-lidstaten het inkomen van de rijkste 10% 7 à 10 keer méér toe dan dat van de armste 10%. In de VS moet 17% van de bevolking rondkomen met minder dan 50% van het gemiddelde inkomen. In Frankrijk is dat 8%.

Zie verder: VN-infocentrum voor de officiële tekst van doel 10.