1. GEEN ARMOEDE - Beëindig armoede, overal en in al haar vormen. Dat is het allereerste doel van de Global Goals. Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven.

De Wereldbank heeft de armoedegrens in 2015 getrokken bij gemiddeld 1,90 dollar per persoon per dag, om te kunnen uitgeven voor levensonderhoud. In 1990 leefde 37 procent van de wereldbevolking onder de grens van 1,90 dollar (bijna 2 miljard mensen). In 2012 was dit gedaald tot 12,8 procent (bijna 900 miljoen mensen). Inmiddels ligt dit percentage net iets onder de 10 procent (ruim 700 miljoen).

 

Alle landen moeten zich ook inzetten voor voldoende betaalde banen en sociale voorzieningen. Mensen mogen niet tot armoede vervallen door werkloosheid, ziekte, ouderdom of een handicap.

 

In beginsel moeten alle productiemiddelen – zoals arbeid, grondstoffen, technologie en financiële diensten (banken) – bereikbaar zijn voor iedereen. Alle landen moeten ervoor zorgen dat kwetsbare mensen (extra) hulp krijgen als ze worden getroffen door natuurrampen of economische crises.

 

In Nederland ligt de armoedegrens op gemiddeld circa 35 euro per dag (ruim 1.000 per maand). De afgelopen jaren is het aantal arme mensen in ons land afgenomen. In 2013 leefden ruim 1,2 miljoen Nederlanders in armoede (7,6 procent). Nu treft dit circa 900.000 mensen (circa 5,5 procent van de bevolking). Rotterdam telt de meeste arme inwoners, gevolgd door Amsterdam en Den Haag.

Wij werken samen

Deze pagina wordt gevuld met visitekaarten van GlobalGoals-enthousiastelingen die zich inzetten voor doel 1: Geen armoede.

Wilt u een vermelding op deze pagina? Neem contact met ons op! 

Naam visitekaart

Omschrijving persoon
profiel

Naam visitekaart

Omschrijving persoon
profiel

Naam visitekaart

Omschrijving persoon
profiel