Piet-Hein van der Ploeg

Mijn actie: „Wij werken aan integratie van de Global Goals in ons onderwijs en onderzoek, we verduurzamen onze bedrijfsvoering en we werken samen met andere instellingen om doelen te bereiken.”

Mijn oproep: „Heb je ‘wereld-‘ kwesties waaraan onze studenten kunnen werken in hun onderwijs (minoren, stageplekken, afstudeer-onderzoeken)? Mail mij!”

„Als hogescholen zijn wij ervoor verantwoordelijk dat onze studenten competenties ontwikkelen die nodig zijn om een duurzame economie en samenleving tot stand te brengen. Wij staan midden in de maatschappij, met een belangrijke vormende en bindende taak. Onze studenten zijn de professionals van de toekomst. Voor de noodzakelijke veranderingen van morgen moeten wij hun vandaag de vereiste kennis en vaardigheden aanreiken. We willen die niet alleen meegeven aan onze studenten, we willen ook zelf het goede voorbeeld geven.

Als beleidsadviseur op Hogeschool Leiden span ik me in om dit voor elkaar te krijgen. Samen met collega’s, ons College van Bestuur en actieve studenten werken we aan de integratie van de Global Goals in ons onderwijs en onderzoek, we verduurzamen we onze bedrijfsvoering en werken we samen met andere onderwijsinstellingen om deze doelen te bereiken.

Ook werken we aan het versterken van onderwijs in ontwikkelingslanden, bijvoorbeeld door samen te werken met scholen voor verpleeg- en verloskunde in Noord-Ghana, om zodoende daar de moeder- en kindsterfte terug te dringen.”

Portretfoto Piet-Hein van der Ploeg