B-team: Biodiversiteit & klimaataanpassing

Leiden4GlobalGoals werkt aan het oprichten van 3 x 3 teams, om samen te werken aan ├ílle 17 Global Goals. Het B-team laat zich hierbij met name inspireren door de doelen 13 en 15.  I.s.m. wethouder Ashley North (Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte).

Stichting Groen Cronesteyn

stichting-park-cronesteyn

Naam visitekaart

Omschrijving persoon
profiel

Naam visitekaart

Omschrijving persoon
profiel