R-team: Recht & Goed Bestuur

Leiden4GlobalGoals werkt aan het oprichten van 3 x 3 teams, om samen te werken aan álle 17 Global Goals. Het R-Team laat zich hierbij met name inspireren door doel 16. Met o.a. Brigitte Boswinkel (coördinator Kinderrechtencollectief), prof.dr. Ton Liefaard (UNICEF-hoogleraar Kinderrechten Universiteit Leiden), Mathijs Euwema (directeur ICDI (International Child Development Initiatives, Leiden). I.s.m. wethouder Marleen Damen (Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn).

Brigitte Boswinkel

Coördinator van het Kinderrechtencollectief
Brigitte Boswinkel

Prof.dr. Ton Liefaard

UNICEF hoogleraar Kinderrechten
Universiteit Leiden
jr-liefaard-portret-2018

Mathijs Euwema

Directeur ICDI
Mathijs

Zeynep Uslu

Projectleider School’s cool
& WeekendKlas JES Rijnland
Zepnep

Femke Hokwerda

Defensity College: o.a. over defensie en Global Goals
Portretfoto Femke Hokwerda

Jiahui Plomp

Studente Rechtsgeleerdheid en Chinastudies
Portretfoto Jiahui Plomp

Mirjam Blaak

Directeur Defence for Children ECPAT

Femke Hokwerda

Defensity College: o.a. over defensie en Global Goals
Portretfoto Femke Hokwerda

Jiahui Plomp

Studente Rechtsgeleerdheid en Chinastudies
Portretfoto Jiahui Plomp

Betrokken organisaties & initiatieven

Kinderrechtencollectief is een bundeling van krachten: samen werken Defence for Children, Stichting Kinderpostzegels, Nationale Jeugdraad (NJR), Save the Children, Terre des Hommes en UNICEF en diverse ondersteunende leden aan de rechten van het kind. Het Kinderrechtencollectief ziet toe op de implementatie en naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland, in wet, beleid en praktijk. Samen geven we een stem aan de rechten van het kind. www.kinderrechten.nl.

Defence for Children komt op voor kinderrechten van alle kinderen in zowel binnen- als buitenland. Via de Kinderrechten-helpdesk verlenen juristen steun aan kinderen van wie de rechten geschonden dreigen te worden. www.defenceforchildren.nl.

International Child Development Initiatives (ICDI) is een kennisorganisatie die zich inzet voor een gezonde psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren die opgroeien in moeilijke omstandigheden. We strijden onder meer tegen kindhuwelijken en voor goede zorg in de eerste levensjaren. www.icdi.nl.

Universiteit Leiden is een internationaal georiënteerde universiteit. Met haar onderzoek en onderwijs werkt zij aan een fundamenteel begrip van de wereld en de mensen om ons heen. Ze huisvest de UNICEF leerstoel kinderrechten. Dat is een samenwerking tussen UNICEF Nederland, de Universiteit Leiden en het Leids Universiteits Fonds. Het kinderrechtenonderzoek- en onderwijs van de Universiteit Leiden draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. www.universiteitleiden.nl.

Kinder- en Jongerenrechtswinkel Leiden zet zich in om kinderen en jongeren te helpen als zij een vraag hebben over hun rechten en geven voorlichtingen over kinderrechten op basisscholen. www.leiden.kjrw.eu.

JES Rijnland werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het onderwijs en in de samenleving. JES streeft ernaar deze kansen te vergroten door het aanbieden van preventieve, aanvullende en verrijkende programma’s voor kinderen, jongeren van 0-18 jaar en hun ouders. www.jesrijnland.nl.

Kinderpostzegels geeft kwetsbare kinderen ontwikkelingskansen. Dit doen wij in programma’s, samen met kinderen, volwassenen en organisaties die onze visie delen. www.kinderpostzegels.nl.