P-Team: Partnerschappen

Negen teams van Leiden4GlobalGoals werken intensief met elkaar samen, aan álle 17 doelen. Het P-Team (Partnerschappen) laat zich hierbij met name inspireren door doel 17.

Wie?

Alle negen Leidse teams hebben een teamcaptain en een kopgroep. In het P-Team zijn actief:


Wil je meer weten over het P-Team? Wil je jouw ideeën en/of acties doorgeven?

Stuur dan een e-mail naar info@leiden4globalgoals.nl.

Wat?

Het P-Team werkt o.a. aan:

  • Opbouwen van een (déze) GlobalGoals-beweging in Leiden, om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en vooral samen te werken. Initiatieven van burgers en buurtverenigingen, bedrijven, organisaties, scholen, (kennis-, cultuur-) instellingen, de gemeente Leiden en andere overheden kunnen elkaar op deze manier versterken.
  •  Voorbereiding van een nationaal evenement UN Live in Leiden, in de zomer van 2021, georganiseerd door de Stichting 2030.
  • Voorbereiding van een deel van de programmering van ‘Leiden, European City of Science 2022’.

Hoe?

  • Leiden4GlobalGoals ontwikkelt zich als een netwerkorganisatie. Inhoudelijk zijn de 17 Global Goals leidend. We informeren, inspireren en activeren elkaar. Deelnemers bepalen (uiteraard) zelf in welke verbanden en vormen zij zich met elkaar samenwerken.
  • Via deze website, social media en bijeenkomsten wordt het werk binnen het netwerk Leiden4GlobalGoals ondersteund.

Waarom?

In Leiden werken wij actief aan het volgende (ontleend aan VN-teksten over doel 17):

  • ‘De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn een to do-lijst voor alle mensen op aarde.’
  • ‘Om alle doelen in 2030 te behalen, moeten overheden, bedrijven, organisaties en burgers intensief met elkaar samenwerken. Het gaat daarbij vooral om gelijkwaardige samenwerking, eerlijke handel, heldere financiële afspraken, kennisuitwisseling, technologische vernieuwing en open data-uitwisseling.’