Lydia van Leeuwen

Mijn actie: Samen met ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties stel ik in Leiden een Lokale Inclusie Agenda op. Hierin staan acties die we de komende tijd gezamenlijk gaan uitvoeren.

Mijn oproep: Wil je meehelpen onze acties verder vorm te geven, neem dan contact met me op. We werken aan drie thema’s: Werk & Inkomen, Vervoer en Welzijn, gezondheid en ondersteuning. Doe je mee?

Onze opdracht is: ‘Maak van Leiden een toegankelijke en inclusieve stad, in samenwerking met ervaringsdeskundigen. Zorg ervoor dat Leiden een stad wordt waar iedereen kan meedoen, ongeacht zijn of haar beperking, geaardheid, geloof of levensovertuiging.’ Onze plannen leggen we vast in een Lokale Inclusie Agenda.

Met een divers gezelschap van ervaringsdeskundigen en belangenorganisaties is gesproken over de acties die nodig zijn om in de samenleving te kunnen meedoen. Gezamenlijk is gekozen om met drie thema’s aan de slag te gaan: Werk & Inkomen, Vervoer en Welzijn, gezondheid en ondersteuning.

Voor het opstellen van de agenda hebben we contacten gelegd met en tussen diverse organisaties in de stad, zoals o.a. het Platform Gehandicapten, Stichting Lumen en een werkgroep voor autisme. Ook Leiden als ‘regenboogstad’ krijgt een plaats in de Lokale Inclusie Agenda.

Meer weten?

Neem een kijkje op de volgende site: https://vng.nl/artikelen/manifest-iedereen-doet-mee-wat-houdt-het-in.

Portretfoto Lidia van Leeuwen