Klara Beetz

In 2016 is door het Ministerie van Defensie Defensity College opgericht. Deze overheidsstart-up is vanaf het moment van oprichting gedreven door de missie Defensie en academici duurzaam te verbinden. Dit doet Defensity College door jonge academici als werkstudent de kans te bieden hun kennis, energie en innoverend vermogen in te zetten voor Defensie. Dit betekent dat de studenten met hun kennis en skills gemiddeld één à twee dagen per week projecten draaien ergens binnen de bijna 60.000 man tellende organisatie.

Naast hun werkplek volgen de werkstudenten een vormingsprogramma om aandacht te besteden aan persoonlijke en militaire vorming. Inmiddels is ook de Defensity College Alumni Vereniging een feit, waarmee voormalig werkstudenten als toekomstig ambassadeurs van Defensity College met elkaar en met de maatschappij verbonden blijven.

Defensity College heeft vanaf het moment van oprichting een goede band met de stad Leiden. Zo kwamen de eerste sollicitanten voornamelijk uit Leiden. Het spreekt Defensity College dan ook zeer aan dat Leiden zich actief inzet voor de verwezenlijking van de Sustainable Development Goals. In het bijzonder Sustainable Development Goal 16: Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels. Defensity College is overtuigd van het belang van dit doel: zonder veiligheid geen maatschappij en geen welvaart. Deze veiligheid is echter niet uitsluitend de verantwoordelijkheid voor militairen en de Politie, maar een verantwoordelijkheid voor iedereen.

Deze bijdrage hoeft bovendien niet altijd zichtbaar te zijn: je hoeft niet te vechten om te dienen. Zo draait veiligheid steeds meer om kennis en techniek, waarbij vrijheid telkens als vertrekpunt geldt. Techniek is een toepassing voor de samenleving, maar veiligheid is een noodzakelijke voorwaarde om een samenleving te kunnen zijn. Zo laat de recente dood van de advocaat Derk Wiersum bijvoorbeeld zien dat veiligheid randvoorwaardelijk is voor het functioneren van de rechtsstaat. Defensity College streeft er naar bij te dragen aan deze veiligheid door met kennis en innovatie in spelen op de uitdagingen voor de huidige dynamische maatschappij.

Mocht u contact willen opnemen met Defensity College dan is Femke Hokwerda hiervoor bereikbaar als vertegenwoordiger voor de Universiteit Leiden en de stad Leiden. Defensity College staat altijd open voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan de duurzame verbinding tussen de maatschappij en Defensie: Partnerships for the goals, zoals ook het laatste Sustainable Development Goal benoemt.

Portretfoto Femke Hokwerda