Claar-els van Delft

Stichting Coast Busters richt zich op regionale aanpak van de uitdagingen rond zwerfplastics in onze leefomgeving. Direct bij productie en transport van plastics vinden er al ongewenste emissies plaats van plastic pellets, met als gevolg wijdverbreide vervuiling, milieuschade en sterfte onder vogels en andere dieren. In één kilogram zand van de Nederlandse stranden zitten niet zelden 500 microscopische fragmenten plastic. Deze zijn voorgekomen uit een scala aan grotere plastic voorwerpen. Onze leuze ‘Voor plasticvrije stranden’ vindt dan ook zijn oorsprong in het meest aangetroffen type afval langs onze kust. Doel van onze initiatieven is het stoppen van de stroom van plastic naar zee en richting onze stranden.

We zijn met onze vrijwilligers wekelijks actief op de stranden van Katwijk of op de straten en waterwegen binnen regio Rijnland. Speerpunt is de realisatie van de Limes Bubbel Barrier in de Oude Rijn bij Katwijk, dat wij als burgerinitiatief trekken. Dit is een luchtbellenscherm met de techniek van The Great Bubble Barrier, dat zwerfafval vanuit de volledige waterkolom, afkomstig van het gehele stroomgebied van Holland Rijnland, afvangt vóórdat het de zee in verdwijnt. Een ambitieus en kostbaar project, maar door ons samenwerkingsverband met tien omliggende gemeentes, het waterschap Rijnland en hoofsponsor Rivella zijn we serieus op weg.

Het Limes Bubble Barrier project bestaat uit drie fasen. Fase één is inmiddels gestart en doet onder meer onderzoek naar de technische haalbaarheid, waarbij naast stroomsnelheid, bodemprofiel, werking van het gemaal, energiekosten en dergelijke, ook naar ecologische impact zoals vismigratie wordt gekeken. Fase twee is de realisatiefase, gepland voor 2021. Fase drie is de exploitatie, waarbij we behalve het afvangen van het afval veel aandacht willen geven aan educatie, voorlichting en monitoring.

Met het bellenscherm als zichtbare bezienswaardigheid trekken we graag met andere initiatieven uit de regio op om bewustwording voor het plastic afvalprobleem onder scholieren, toeristen, buitenlandse delegaties, bedrijven en andere belangstellenden te vergroten. Zo kunnen we iedereen handvatten meegeven om het plastic zwerfafval een halt toe te roepen. Een informatie- en educatiecentrum ter plekke van de Limes Bubble Barrier zou hier goed inpassen!

Logo Limes Bubble Barrier