Anja Möltgen

Mijn actie: „Ik werk mee aan ’Energie voor Energie’, een project voor en met bewoners in Leiden-Noord.”

Mijn oproep: „Wij zoeken: hulp bij het vertalen en/of vormgeving van informatie voor anderstaligen en laaggeletterden. En we zoeken een ’zonnedak’ in onze buurt!”

„Behalve een technologische opgave is de energietransitie ook een grote sociale uitdaging. Iedereen moet zich bewust worden van de gevolgen en kansen hiervan. Het vergt investeringen en aanpassing van ons gedrag.

Dit is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Leiden-Noord is de afgelopen jaren steeds meer een wijk met verschillende gezichten geworden. Aan de westkant vind je welvarende nieuwbouwbuurten, terwijl in de noordelijke buurten Hoven en Prinsessenbuurt minder voorspoed heerst. Financiële en andere zorgen (en hiermee samenhangend een ’laag doenvermogen’), moeizame beheersing van de Nederlandse taal en laaggeletterdheid vormen hier drempels op juist dit sociale vlak. Een tweedeling in de buurt, met ook ’energiearmoede’, dreigt hierdoor steeds groter te worden.

Het project ’Energie voor Energie’ wil – via een kleinschalige, wijkgerichte aanpak – deze tweedeling bestrijden, door kansen te ontwikkelen voor bewoners om zich zelf aan te sluiten bij de energietransitie. Wij willen ze bij elkaar brengen, bij de buurt betrekken en laten ervaren wat ze zelf kunnen doen. Voorop staat dat mensen zelf de regie nemen, onder het motto: “Wie zich inzet, energie steekt in de buurt, krijgt energie terug, voor zichzelf en de buurt!”

Wie: ’Energie voor Energie’, project van Stichting de Leidse Uitdaging, bekend van het Theehuis Noord en de Buurtcamping, ondersteund door GaGoed en LSA-bewoners.

Waar: Prinsessenbuurt en de Hoven – Leiden-Noord

Waarom: Aansluiting bij de energietransitie is voor veel huishoudens op dit moment een (te) grote uitdaging. Daardoor dreigt er een duurzaamheidskloof.

Wat: Wij dromen van het collectief opwekken van zonne-energie op een geschikt dak dichtbij de Tuin van Noord. Deelnemers kunnen aandelen verwerven door het uitvoeren van vrijwilligerswerk in collectieve voorzieningen in Leiden-Noord, onder het motto ‘Energie voor Energie’. Op dezelfde manier willen we kleine energiebesparende maatregelen bereikbaar maken. Maar eerst doen wij meer onderzoek naar wat er leeft in de wijk. Van daaruit willen wij verbindingen leggen en bouwen aan draagvlak. Bijvoorbeeld via huiskamergesprekken en de inzet van ‘energiecoaches’, die binnen het project worden opgeleid. Of de ontwikkeling van een passend jeugdprogramma tijdens de jaarlijkse Buurtcamping in de ‘achtertuin’ van de buurt.

Nu: Wij ontwikkelen gesprekskaarten over de energietransitie: wat betekent het voor bewoners en wat kunnen zij zelf doen? De bedoeling is dat bewoners via de kaarten zelf de regie over het gesprek hebben en geactiveerd worden.

Uitdaging: Laaggeletterdheid en moeite met de Nederlandse taal bemoeilijken de kennisoverdracht.

Wij zoeken: Hulp (liefst uit Prinsessenbuurt of de Hoven) bij het vertalen en/of vormgeving van informatie voor anderstaligen en laaggeletterden. En we zoeken een ’zonnedak’ in onze buurt, natuurlijk!”